Turistické cíle

K turisticky atraktivním místům patří:

Hrad Kunětická hora
Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje. Až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého Opatovického kláštera. Hrad dal postavit v letech 1421 – 1423 hejtman Diviš Bořek z Miletínka a přenesl na něj správní středisko z Opatovic nad Labem. Na konci 15. a v první polovině 16. století jej Pernštejnové proměnili v důmyslně opevněný mohutný hrad. V r. 1645 hrad dobyla a vypálila švédská vojska. Hrad už nikdy nebyl obnoven. Objekt pak silně narušila těžba lomového kamene v 19. století. Do dnešní doby se zachovala část unikátního opevňovacího systému s pásy hradeb, zesílenými baštami a dělostřeleckými rondely. Jádro hradu tvoří rekonstruovaný palác s uzavřeným vnitřním nádvořím, vysokou kruhovou věží a samostatně stojící kaple sv. Kateřiny. Hradní věž je nejvyšším místem v okolí a nabízí jedinečné průhledy od hladin polabských rybníků až do Krkonoš. Prostory hradního paláce slouží výstavním účelům, rozlehlé vnitřní nádvoří vytváří v turistické sezóně romantickou kulisu skupinám historického šermu či ukázkám výcviku dravých ptáků. Kunětická hora je také významnou lokalitou zoologickou a botanickou, bohatým a chráněným nalezištěm četných druhů živočichů a rostlin.

Opatovický kanál
Začíná u Opatovic a končí u Semína, kde vrací vodu zpět do Labe. Tento kanál byl vybudován Pernštejny v letech 1498 až 1514. Kromě napájení rybníků tehdy poháněl několik mlýnů, hamrů a valch v rámci pardubicko-bohdanečské rybniční soustavy. Kanál je dlouhý 32,7 km a jeho šířka je od 1,5 do 15 m. Jedná se o významné technické dílo rané renesance a je to technická památka. Zachovalé mosty přes Opatovický kanál ze 16. století lze spatřit v Opatovicích nad Labem a Starých Ždánicích.

Perníková chaloupka - Království perníku
Vzniklo ve zprovozněném multifunkčním objektu původního lesního zámečku v Rábech. Jedná se o rozvíjející se stálou expozici na téma perník. Je zde vytvořen unikátní výstavní okruh, stálé expozice, možnosti tvorby perníku pro děti. Funguje zde také TIC Děda Vševěda. I venkovní okolí objektu je ztvárněno k tématu. V objektu jsou výstavní a jednací sály, pořádají se zde různé akce a divadelní produkce.

Golf Resort Kunětická hora
Nově budovaný sportovně rekreační areál v prostoru bývalých odkališť Opatovické elektrárny. Rozsáhlou rekultivací bylo dosaženo návratu těchto území do přírodně využitelných lokalit při zlepšení stavu životního prostředí. V areálu vzniklo golfové hřiště mezinárodních parametrů s veškerým zázemím (klub, hotel, prodejna golfových potřeb) a dále doplňková sportoviště – zpevněné sportovní plochy, stezky pro brusle a kola, atd. Areál se stále rozvíjí.

Přístaviště výletního parníku Arnošta z Pardubic
Přístaviště je vybudováno v Kuněticích u výletní restaurace U Přívozu, v místech bývalého přívozu. Jedná se o výchozí místo pro turistiku a cykloturistiku v okolí Kunětické hory. Plavba parníkem je právem považována za nevšední zážitek. Parník jezdí na trase Kunětice – Pardubice (domovské kotviště) – Srnojedy.

Ranč pod Kuňkou
Kromě koní na ranči žije bezpočet dalších zvířat - kozy, ovce, Skotský náhorní skot, prasátka, drůbež, koně a poníci, jeleni, kuna, liška, mufloni, daňci, králíčci a morčátka. Ranč nabízí programy pro školy s výkladem, vyjížďky na koních ponících a další služby.

Andy West Ranch
Andy West Ranch se nachází v krásném prostředí lesů, luk a hájů pod hradem Kunětická hora v obci Kunětice. Návštěvníci si tu mohou zkusit jízdu na koni, lukostřelbu a další indiánské hry atd. pořádají se tu i příměstské tábory.

Rodinná stáj Ráby
Veřejná jízdárna se nachází v Rábech, přímo pod Kunětickou horou. Zajišťuje vyjížďky po okolí.

Srch - vodárna
Významnou renesanční památkou v obci je tzv. Vodárna, pocházející z r. 1515, kterou zde nechali postavit páni z Pernštejna. Vodárnu najdeme u stavení čp. 11 v Srchu. Tento klenutý sklep byl vybudován nad pramenem, který ani v tuhých zimách nezamrzal. Ze studny byla voda odváděna dřevěným potrubím (i pod řekou Labe) do kašny na pardubickém náměstí a do zámku.

Území Svazku obcí pod Kunětickou horou spadá do Turistické oblasti Pardubicko, kde vykonává destinační management spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. Spolek zajišťuje jednotnou propagaci celého Pardubicka jako destinace atraktivní pro turisty. Účinným nástrojem podpory rozvoje cestovního ruchu pro obce na území svazku je členství v MAS Region Kunětické hory, která zajišťuje zejména propagaci celého regionu. Za důležitý prvek marketingových aktivit v cestovním ruchu lze považovat působení informačních center – turistický servis pro Svazek obcí PKH zajišťuje IC Děda Vševěda v Rábech.

www.topardubicko.cz
www.masrkh.oblast.cz
IC Děda Vševěda