Odbor vnitřních věcí MěÚ Fulnek [ Odbor města nebo obce ]

Odbor vnitřních věcí
Ing. HOMOLOVÁ Marie - vedoucí odboru, tel.: 556 770 876
Pavlová Marie - vedoucí oddělení sociálních věcí, tel.: 556 770 876
Bc. Jana Šimečková, tel.: 556 770 875
Přikrylová Alena tel.: 556 770 877
Stibůrková Květuše tel.: 556 770 878
Reichstädterová Soňa tel.: 556 770 878Pavlová Marie
- vedoucí oddělení sociálních věcí
- přestupková komise
- domy s pečovatelskou službou (I. Pazderová, J. Miková, C. Holíková, S. Denkerová)
- klub důchodců

Bc. Jana Šimečková
- zpracování podkladů pro evidenci branců
- úsek matriky
- žádosti o uzavření manželství
- ověřování podpisů a listin
- seznamy voličů
- činnost SPOZ

Reichstädterová Soňa
- opak. dávky soc. péče rodinám s nezaopatřenými dětmi od písmene A-F
- jednorázové dávky sociální péče rodinám s nezaopatřenými dětmi finanční nebo věcnou formou od písmene A-F
- příspěvek při péči o osobu blízkou
- příspěvek na používání ortopedických pomůcek
- příspěvek na provoz telefonní stanice
- sepisování žádostí o bezmocnost, vdovecký nebo vdovský důchod

Stibůrková Květuše
- opak. dávky soc. péče rodinám s nezaopatřenými dětmi od písmene G-Ž
- jednorázové dávky sociální péče rodinám s nezaopatřenými dětmi finanční nebo věcnou formou od písmene G-Ž
- žádosti o zproštění poplatků na neinvestiční náklady pro MŠ a ŠD
- komise péče o rodinu a dítě
- sepisování zpráv pro orgány PČR, státní správy atd. o pověsti k rodinám s nezaopatřenými dětmi
- v přenesené působnosti péče o rodinu a děti
- poradenská činnost a provádění šetření v problémových rodinách
- komise péče o rodinu a dítě
- zpracování zpráv o rodinách s nezletilými dětmi

Přikrylová Alena
- jednorázové a opakované dávky sociální péče uchazečům o zaměstnání, svobodným a bezdětným manželům a manželům, kteří jsou invalidní důchodci
- péče o občany s fiktivním trvalým bydlištěm na území města
- ztráty a nálezy
- poradenská činnost- v přenesené působnosti péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc
- péče o občany společensky nepřizpůsobivé
- péče o nezaměstnané občany
- umísťování občanů v azylovém domě ve Fulneku
- ztráty a nálezy

Vahalová Dagmar (tel. 556 770 871, fax 556 770 872)
- sekretariát
- E-mail, internet
- stížnosti
- civilní obrana
- podávání informací dle zák. č. 106/1999)

Šimurdová Věra (tel. 770 880)
- pokladna
- podatelna
- ústředna
- kopírování
- spisová služba

Homolová Marie, Ing. (tel. 556 770 873)
- vnitřní správa
- inventarizace
- školství
- požární ochrana
- volby a sčítání
- sklad

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fulnek.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 07.01.2003 v 18:30 hodin