Co A. T. I. C. ČR nabízí

Vašemu turistickému informačnímu centru
 • METODICKOU POMOC při zřizování a vedení turistického informačního centra
 • Vzory tiskopisů, smluv, právní podklady
 • Účast na výstavách cestovního ruchu, zájezdech, výměnných stážích
 • Zveřejňování vaší adresy na www stránkách asociace, ve Zpravodaji asociace, v mapách, atlasech, průvodcích Kartografie a Olympie Praha, SHOCart Zlín, GeoClubu
 • Uveřejňování informací z vaší činnosti ve Zpravodaji asociace
 • Možnost vzájemné výměny propagačních materiálů
 • Zajímavou činnost a spolupráci ve společnosti nadšenců z celé České republiky
 • Certifikát A. T. I. C. ČR po splnění základních podmínek pro vstup do asociace
Co musíte udělat vy?
Pokud vás stručná informace zaujala, vyžádat si na níže uvedené adrese podrobné materiály
 • Prostudovat si je, v případě dalších dotazů napsat nebo zavolat na uvedenou adresu
 • Když si budete myslet, že vás celková nabídka ještě více zaujala, vyplnit a odeslat přihlášku čekatele na členství, která je na druhé straně
 • Od začátku se snažit spolu s námi nalézt dobrou cestu ke komunikaci, která je základem úspěšné spolupráce
 • Zúčastňovat se jednání členského fóra jako vrcholného orgánu A. T. I. C. ČR, kde máte nejlepší možnost vyjádřit se osobně k činnosti asociace
 • Zároveň s tím využít možnosti účastnit se společenských večerů, kde získáte nové přátele z celé republiky
 • Zaplatit roční členský příspěvek 4 000 Kč, ze kterého jsou hrazeny aktivity A. T. I. C. ČR