Setkání ve Zlíně

Ve dnech 10. - 11. května pořádá město Zlín setkání představitelů veřejné správy a podnikatelských subjektů. Na programu druhého dne bude představení turistických informačních středisek čtyř okresních měst Zlínského kraje, problematika cyklostezek a návrh společné práce na rozvoji turistiky kraje.
Setkání se uskuteční v hotelu Fontána II. v Luhačovicích za účasti senátorky Ireny Ondrové, poslance Parlamentu ČR Bohuslava Záruby, členů rady města Zlín, členů rady Zlínského kraje, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, České centrály cestovního ruchu, Asociace turistických informačních center ČR, zástupců městských informačních center okresních měst a dalších hostů.
Na programu prvního dne jednání je několik prezentací, například na téma Doprava, komunikace města a regionu, Zlínský kraj - hlavní úkoly a spolupráce s obcemi, Strategické rozvojové plány, Plochy pro investory regionu.
Druhý den se uskuteční prezentace na téma Možnosti podpory a rozvoje cestovního ruchu na úrovni obcí zlínského regionu. Při této příležitosti je na programu odborná debata za přítomnosti zástupců České centrály cestovního ruchu a Asociace turistických informačních center ČR. Cílem je nalezení cest k možné spolupráci mezi jednotlivými regiony kraje s ohledem na podporu a rozvoj turistických možností regionu. Součástí odborného bloku by měla být prezentace informačních center jednotlivých okresních měst či dalších zájemců.

Naděžda Jahodová