Rada A.T.I.C. ČR jednala v Praze

Včera se v Informačním centru České centrály cestovního ruchu sešla Rada Asociace turistických informačních center České republiky.
V úvodu jednání se zevrubně zabývala možností certifikace služeb turistických informačních center a jejího profesního sdružení (cechu). Rada schválila zahájení tohoto procesu a pověřila sekretariát komunikací s poradenskou firmou Citellus s.r.o.
Jednání Rady A.T.I.C. ČR s předsedou KČT (p. Havelka)
Následovalo jednání s ing. Janem Havelkou, předsedou Klubu českých turistů. Obě strany vyjádřily zájem o mnohem užší spolupráci, než byla doposud, vytipovaly řadu společných témat a dohodly se na přípravě smluvního vztahu.
Jednání Rady A.T.I.C. ČR s předsedou KČT (p. Havelka)
Ing. J.Havelka, předseda KČT
V dalším jednání se Rada cechu turistických informačních center zabývala přípravou nového propagačního materiálu A.T.I.C. ČR (budou v něm pouze členové, kteří mají zaplaceny členské příspěvky). Široce diskutovala o návrhu nové definice infocentra, který zveřejníme v samostatném článku, a o možnosti provozování Informačního centra regionů v Praze.
Jednání Rady A.T.I.C. ČR s předsedou KČT (p. Havelka)
Již nyní probíhá příprava příštího členského fóra, které se uskuteční 2. - 3.října 2003 v Praze s atraktivním doprovodným programem v dramaturgii Pražské informační služby. Vyzýváme veřejně všechny členy a čekatele na členství v A.T.I.C. ČR, aby si již nyní ternto termín rezervovali pro jednání nejvyššího orgánu cechovní organizace.
Jednání Rady A.T.I.C. ČR s předsedou KČT (p. Havelka)
Jednání Rady Asociace proběhlo ve věcném a konstruktivním duchu. Za poskytnutí prostor patří poděkování České centrále cestovního ruchu.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR