Změny ve stanovách

Článek II.
Je nezávislá organizace cechovního typu, která hájí zájmy svých členů za účelem zajišťování činnosti informačních center voblasti cestovního ruchu na území České republiky.
Článek III.
Řádným členem se může stát právnická či fyzická osoba, registrovaná na území ČR, provozující nebo zastupující turistické informační centrum (dále jen TIC), které splňuje minimální standard služeb a podmínek činnosti TIC.