Zpráva o hospodaření A.T.I.C. ČR v roce 2003

Asociace turistických informačních center České republiky dosáhla v minulém roce příznivého hospodářského výsledku.
Je neziskovou organizací (profesním sdružením turistických informačních center), a proto jejím hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky ve výši 4.000 Kč/rok za člena a 1.000 Kč za čekatele na členství. Celkem za 117 členů a 21 čekatelů činily 489 tisíc Kč.
Zbývající finanční prostředky do celkových příjmů 599.282 Kč přinesly zvláště příspěvky na doprovodný program členského fóra ve výši 37.500 Kč a příjmy z reklamních a propagačních služeb v propagačních materiálech a ve Zpravodaji A.T.I.C.
Na straně výdajů představuje největší položku odměna sekretariátu (180 tisíc Kč), vydání propagačních materiálů (69.246 Kč), provozní režie (68.526 Kč), náklady na členská fóra v Uherském Hradišti a v Praze (57.938 Kč) a na tisk Zpravodaje (50.386 Kč).
Hospodaření Asociace bylo vedeno snahou o maximální úspory nákladů a o vyrovnání všech závazků z roku 2002 ve výši 41.894 Kč. S radostí konstatujeme, že k 31.12.2003 Asociace turistických informačních center ČR měla veškeré závazky za uplynulý rok i za roky předešlé vyrovnány.
Mezi pohledávkami A.T.I.C. ČR k 31.12.2003 figurují nezaplacené faktury za reklamní služby ve výši 13.000 Kč, realizované ve prospěch firmy ROYAL SERVICE s.r.o. (IČO 26043131, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 398 06 Mirovice, jednatel Jan Hořínek), a členské příspěvky za rok 2003 těchto informačních center:
  • Hluboká nad Vltavou (4.000 Kč splatné 10.2.2003)
  • Trhové Sviny (4.000 Kč splatné 11.2.2003)
  • Trutnov (4.000 Kč splatné 11.2.2003)
  • Vlašim (4.000 Kč splatné 11.2.2003)
  • Bohema Zlaté Hory (4.000 Kč splatné 11.2.2003)
  • Šumava 2000 Kašperské Hory (1.000 Kč splatné 10.11.2003)
  • Lanškroun (4.000 Kč splatné 10.11.2003)
  • INEL-TOUR Plzeň (1.000 Kč splatné 15.11.2003, zaplaceno 9.1.2004)
  • Telč (1.000 Kč splatné 30.11.2003).
Tyto pohledávky činí celkem 40 tisíc Kč.
Zatímco 1.ledna 2003 měla A.T.I.C. ČR k dipozici finanční prostředky z minulého roku ve výši 3.665 Kč, k 31.12.2003 disponovala částkou 33.604 Kč (3.668 Kč v pokladně a 29.936 Kč na běžném účtu).
Způsob hospodaření cechu informačních center může každý průběžně sledovat na Transparentním účtu na veřejné internetové adrese http://www.ebanka.cz/tran_uct/1087746001.html, tuto zprávu ověří na členském fóru 15.-16.4.2004 v Ostravě revizorka Dagmar Kremzerová.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR