FILIPOVÁ Lenka, Ing. - vedoucí odboru KCR [ Vedoucí pracovník ]

Kancelář v přízemí budovy radnice

Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.

Agenda kultury a cestovního ruchu

 • Sestavuje plán kulturních a společenských akcí města Příbora
 • Zajišťuje organizaci akcí pořádaných městem
 • Zajišťuje propagaci akcí
 • Koordinuje pořádání kulturních akcí jiných subjektů, především z hlediska termínů jejich pořádání
 • Organizuje a podílí se na akcích cestovního ruchu pořádaných městem
 • Zabezpečuje družební styk a zpracovává návrhy na jeho rozvoj
 • Spolupracuje v oblasti cestovního ruchu se subjekty na místní i regionální úrovni
 • Zajišťuje propagaci města (MPR, rodiště S. Freuda, hudební festival atd.)
 • Vede agendu veřejných produkcí (oznámení, poplatky)
 • Pečuje o využití propagačních skříněk v majetku města
 • Zajišťuje přípravu, vydávání a expedici časopisu Měsíčník města Příbora
 • Zajišťuje údržbu a provoz lokálního televizního vysílače a vysílání městské televize
 • Zveřejňuje obvyklým způsobem (Měsíčník, www stránky, příp. MR) oznámení o termínu možnosti podání žádosti o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města v oblasti kultury, cest. ruchu atd.
 • Po shromáždění žádostí o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města v oblasti kultury, cest. ruchu atd. z prostředků města tyto odbor zpracuje přehledně do tabulky
 • Provádí správu místních poplatků za užívání veřejného prostranství při konání reklamních akcí dle OZV
 • Zajišťuje fotodokumentaci, případně videodokumentaci pro potřeby města

KONTAKTNÍ ADRESA:

Ing. Lenka Filipová, vedoucí odboru KCR
Nám . S. Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 440

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz
Typ záznamu: Vedoucí pracovník
AKTUALIZACE: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 07.11.2011 v 15:28 hodin